دور های آموزشی

  • استاد مدرس دوره : استاد احمد زارع
  • تاریخ شروع دوره : یک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت دوره : 80 ساعت
  • مدرک دوره : MasterClass Certificate
  • قیمت : 0 تومان
  • در مورد دوره :

    این دوره برای بالا بردن سطح تخصص شما هنرمند عزیز در نظر گرفته شده است و مدرک آن معادل با مدرک بین المملی ژیک آلمان و آمریکا است. بیشتر ...